Tirel ette ja taha õpetamise metoodika

 Tirel ette - toengkükist (käed 30 - 40 cm kaugusel pöidadest) sirutatakse jalad, millele järgneb keharaskuse kandmine kätele. Sellega kaasneb käte kõverdamine, ning viies pea rinnale ja tõugates jalgadega, veeretakse üle turja, maandudes kägarasendis turjal.Tireli lõpetab veere turjalt toengkükki.

Tirel taha - sooritatakse toengkükist ( käed pöidadest 15cm - 30cm ees ), veeredes kägarasendis taha.Jõudes turjale, asetada käed kiiresti õlgade taha, sõrmed sees, ning neile toetudes veeretakse üle pea lähteasendisse.

Ettevalmistavad harjutused
*Veeremine kägarasendis seljale ja ette
*Veeremine kägarasendis seljale ja ette, veere lõpul ette lüüa käteplaks
*Toengkägarast veere taha seljale, asetada käed taha tireli asendisse ja hooga tagasi lähteasendisse
*Tirel ette selililamangusse ja kiiresti tõusta püsti
*Toengkägarast veere taha turiseisu, jalad kõverdatud

Juurdeviivad harjutused
*Algseisust laskuda kiiresti kükki ja haarata kätega säärtest põlveliigese alt
*Selililamangust tõusta istesse ja haarata ümber põlvede
*Algseisust toengkägar ja veere taha seljale ja uuesti lähteasendisse tagasi
*Kägaras veered ette ja taha
*Selililamangust kägariste ja tõus püsti.Alguses käte abiga, pärast ilma


Tirel ette õpetamise järjekord
*Tirel ette toengkägarast
*Tirel ette algseisust
*Tirel ette risti asetatud jalgadega
*Tirel ette ja ülesirutushüpe, käed üles kõrvale
*Ülesirutushüpe üles, maandudes jalgadele tirel ette
*Tirel ette harkseisust
*Tirel ette käte erinevate asenditega ( puusal, kõrval, kuklal )
*Pikk- ja lendtirel


JÄLGIDA!
1... et jalgade tõuge oleks küllalt tugev
2... et pea ei puutuks põrandat,vaid üleminek toimuks kätelt kohe turjale
3... et pärast äratõget haaratakse kätega kõverdatud jalgadest

Tirel taha õpetamise järjekord
*Tirel taha toengkägarast
*Tirel taha algseisust
*Tirel taha toenguppharkseisu
*Mitu tirelit järjest
*Tirel taha istest harkseisu
*Tirel taha poolspagaati

JÄLGIDA!
1...et oleks eelnevalt omandatud tirel ette
2...et käed asetatakse õigeaegselt õlgade taha
Abivahendina võib kasutada ka kaldpinda, mis kergendab üle pea liikumist. Abistada nii, et toetatakse harjutuse sooritajat alt.