Ratas kõrvale õpetamise metoodika

Ratas kõrvale - algseisust käed ees-ülal tõsta vasak jalg ette, hoogsa käte ja kere liikumisega ette-alla asetatakse eesolevast jalast (tõukejalg) 30-50cm kaugusele samapoolne käsi. Samaaegselt liigub hoojalg taha-üles 90 kraadise pöördega ning tõuget lõpetades jõutakse kätelseisu 90 kraadise pöördega lähteasendist jalad harkis

Juurdeviivad – ja ettevalmistavad harjutused
Kõik samad harjutused, mis kätelseisu õppimiseks. Eelkõige tuleb ära õppida kätelseis.

Ratas kõrvale õpetamise järjekord:

1. Kätelseis abistamisega jalgadest ja toetades vastu seina
2. Ratas kõrvale paigalt
3. Hüppesammu-tempohüppe õppimine.See on hüpe üles ühe jala hooga (tõukejalg) ette, keha kallutatud ette koos käte hooga ette-üles.Maandutakse esmalt tõukejalale.
4. Ratas kõrvale hoojooksult kriidiga põrandale märgitud joont mööda abistamisega
5. Ratas kõrvale hoojooksult  iseseisvalt


PANE TÄHELE!
* Jalad on kogu sooritamise vältel maksimaalselt hargitatud
* Keharaskus kantakse vaheldumisi ühelt käelt teisele ja ratas lõpetatakse ühe käe äratõukega põrandalt.
* Ratas kõrvale lõpetatakse harkseisus, käed kõrval
* Teine käsi asetada maha  esimesest võimalikult kaugemale!