Paarisharjutused

Käesolevas  esitluses olevad paarisharjutused sobivad valikuliselt kasutada nii I, II kui ka III kooliastmes.
Esitlust saab õpetaja kasutada teema meeldetuletuseks tunni ettevalmistamisel, aga ka tunnis slaidiprogrammina.

 

Paarisharjutused