Kätelseisu õpetamise metoodika

Kätelseis - õlgadelaiuselt asetatud kätega tiriseis, nii, et käed, kere ja jalad moodustavad ühe sirge, pea on suunatud kergelt taha, vaade suunatud sõrmedele.


Ettevalmistavad harjutused
*  Toengistest sirutada tagatoeng lamangusse.
*  Toenglamangus jalad tõukega harki ja kokku.
*  Toenglamangust pööre tagatoenglamangusse ja tagasi.
*  Toenglamang, pöiad varbseinal. Kõndida jalgadega varbseinal kõrgemale ja   kätega varbseinale lähemale.
*  Toengväljaastes, abistaja vajutab õlgadele (käed tugevad ei vaju alla).

Juurdeviivad harjutused
*  Käed maas, puusa üles viimine. Käed õlgade laiuselt, sirgelt.
*  Toengkükist vasakul jalal, parem jalg taga varbal, käed maas (umbes sammu kaugusel ees asuvast jalast). Parema jala üles viskamine (vasak jalg tõukab),
*  Eelmine harjutus, kuid  abistaja võtab jalast kinni. Teise jala toob sooritaja ise juurde. Vahelduvalt tuuakse jalad alla.

Kätelseisu õpetamise järjekord:
1. Toengkükist vasakul jalal, parem taga varbal, asetada käed maha (umbes sammu kaugusele ees asuvast jalast), sõrmed ettepoole. Parema jala hooga ja vasaku tõukega sooritada kätelseis.
2. Kätelseis umbes 1,5 sammu kaugusel seinast. Vasaku jala sammuga ette kätelseis vastu seina.

PANE TÄHELE!
1. Kätelseisus peab keha olema ülesirutatud ehk isegi täiesti sirge
2. Käed peavad moodustama kerega ühe sirge
3. Omandada järk-järgult ning kohe õigesti
4. Selgitada õpilasele enesejulgestamise võtteid