Akrobaatika terminoloogia
Akrobaatiliste mõistete paremaks omandamiseks kasutada slaidiprogrammi kas tunni alguses või lõpus.
Võimalus valida just tunnis õpitud mõistetega slaidid.
Õpilasele jääb silme ette õige asend  ja harjutuse nimi.